ZNACZENIE PRZYPISYWANE PRZEZ MŁODZIEŻ KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

Powszechna obecność środków masowego, przekazu w życiu badanej młodzieży nasuwała pytanie, jaką wartość ma dla niej kontakt z prasą, radiem i telewizją. W wyniku badań ustaliłam, iż dla 38 osób są owe kontakty okazją rozrywki i zapomnienia, dla 22 osób są szansą poznawania świata, dla 12 osób są sposobem odpoczynku, a dla 8 osób są pomocą w nauce. Zatem wartości kontaktu ze środkami masowego przekazu są natury kompen­sacyjnej i wiążą się z chęcią zapomnienia o codziennych problemach. Oczywiście występuje też funkcja poznawcza — przybliżanie świata re­alnego, poszerzanie wiedzy o świecie i ludziach. Występowanie funkcji kompensacyjnej i poznawczej, znów przypomina o istnieniu poważnych problemów, jakie stawia przed młodzieżą niepełnosprawną życie, np. ko­nieczność pokonywania codziennie szeregu barier architektonicznych i społecznych, lęk o przyszłość.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!