ZE WZGLĘDU NA PROBLEMATYKĘ

Jakie cechy charakteryzują kontakty osób niepełnosprawnych ze środkami komunikacji masowej?Jakie są zadania pedagoga związane z wykorzystaniem środków masowego przekazu dla potrzeb procesu integracji społecznej osób po­szkodowanych na zdrowiu.Ze względu na problematykę konferencji rozważania dotyczące trzech pierwszych zagadnień ograniczają się do zarysu podstawowych spraw. Skoncentruję uwagę na punkcie czwartym, tj. na zadaniach pedagoga.W badaniach uwzględniłam analizę literatury dotyczącej oddziaływa­nia środków masowego przekazu, ocenie poddałam programy i publika­cje dotyczące ludzi niepełnosprawnych. Przeprowadziłam badania an­kietowe młodzieży z uszkodzonym narządem ruchu uczęszczającej do ,szkoły średniej. Populacja badana liczyła 80 osób w wieku od 15 lat do 22 lat. Na podstawie przeprowadzonych badań ustaliłam prawidłowości, któ­re prezentuję poniżej.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!