ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO

Analizując sposób zagospodarowania czasu wolnego, stwierdzono, że był on związany z: wypoczynkiem, rozrywką oraz zaspokojeniem zain­teresowań i zamiłowań osób badanych. We wszystkich formach kształ­cenia specjalnego zagospodarowanie czasu wolnego było zawsze kiero­wane i inspirowane przez wychowawców lub instruktorów, co w sposób istotny ograniczało swobodę wychowanków w samodzielnym zagospoda­rowaniu go, a przede wszystkim w spędzeniu go w integracji z normal­nymi. Analiza wyników badań nad budżetem czasu wolnego i jego za­gospodarowaniem wykazała, że było ono planowane, przemyślane i że formy spędzania, szczególnie w szkołach internatowych, były urozmaico­ne. [Stwierdzono ponadto, że wszystko działo się jednak bez kontaktu ze środowiskiem normalnym.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!