ZADANIE WYPOCZYNKU

Zadaniem wypoczynku oraz imprez turystycznych, jest nie tylko od­prężenie psychiczne, ale przede wszystkim włączenie tych osób — osób upośledzonych na zdrowiu — w rytm życia społecznego, w jego zadania, w korzystanie z dóbr kulturalnych, społecznych i ekonomicznych. Roz­wijanie własnych zainteresowań, przełamywanie barier i oporów psy­chicznych występujących w osobowości tych osób. Turystyka i wypoczy­nek przez swoje różnorakie formy działalności wychowują i uczą czło­wieka, jak żyć i rozwijać siebie samego.Aby maksymalnie korzystać z czasu wolnego dla dobra własnej oso­by, trzeba określić jego zalety. Wypoczynek musi być:atrakcyjny w formach i sposobach realizowania, niemonotonny, nie- nudny i niemęczący,systematyczny, codzienny,zmieniający miejsce pobytu,, wzbogacający i kształtujący osobowość (rozwój po­trzeb psychicznych, uczuć, zainteresowań, postaw itp.),wychowujący,podnoszący sprawność fizyczną i psychiczną,ogólnie dostępny (liczba miejsc, problematyka odpłatności),jawny, ogłoszony i znany wszystkim, określający pewien cel działania.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!