Z HUMANITARNEGO PUNKTU WIDZENIA

Z humanitarnego punktu widzenia, należy jednostkę upośledzoną umy­słowo integrować z jednostką normalną bardzo wszechstronnie, tj. w róż­nych dziedzinach działalności życia codziennego. Jedną z nich jest bo­gata działalność związana ze sposobem spędzania czasu wolnego. Jest to bardzo ważna dziedzina, gdyż celowo zorganizowane wychowanie ma nie tylko przygotować młode pokolenie do życia i przysposobić do pracy, ale także do racjonalnego spędzania czasu wolnego. To ostatnie zadanie jest szczególnie ważne, gdyż dobre spożytkowanie czasu wolnego ma duże znaczenie dla rozwoju każdej jednostki upośledzonej umysłowo.Przegląd literatury dotyczącej czasu wolnego wskazuje, że bywa on określany co najmniej z dwóch punktów widzenia, a mianowicie: socjo­logicznego i pedagogicznego.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!