WYZWOLENIE UCZUĆ

Angażowanie własnej osoby w różnorakich formach wypoczynku to możliwości rozwoju zaintereso­wań otaczającym światem, rzeczywistością, poznawaniem praw zachodzą­cych w przyrodzie. Dzięki różnym praktycznym formom poznawania w turystyce i wypoczynku, wyzwalają ii ukierunkowują się wrodzone skłonności poznawcze, wykorzystuje się energię. Duże znaczenie mają przy tym momenty odkrywcze, emocjonalne, przygodowe, humorysty­czne.Przeżycia powodują wyzwolenie uczuć, sprawiają, że to co było do­tąd obojętne, staje się czymś przyjemnym, bliskim, zrozumiałym i po­trzebnym. Metody i formy, jakimi posługuje się turystyka i wypoczynek czynny są bardzo efektywne dzięki swojej mnogości i atrakcyjności* śro­dowiska, sprzyjają samodzielnemu myśleniu i działaniu, kształtowaniu niesehematycznych, uproszczonych poglądów na rzeczy i zjawiska, do­strzeganie ich przemian, są jak gdyby dialektyczne, kształtują też wszech­stronnie osobowość, angażują społecznie, uczą i wychowują.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!