WYSTĘPOWANIE TRUDNOŚCI

Występowanie tych trudności sprawia, iż u młodzieży kształtują się mechanizmy obronne, które każą szukać jej okazji do zapomnienia o tych problemach. Okazją zapomnienia jest słuchanie radia, oglądanie telewi­zji, jest tym lepszą okazją do korzystania z tych środków przekazu, po­nieważ nie trzeba pokonywać barier, a co za tym idzie — nie trzeba na­rażać się na sytuację frustracyjną. Istotne jest, iż obok ujawnienia tendencji kompensacyjnych i poszu­kiwania rozrywki młodzież dostrzega treści poznawcze, jakie zawarte są w programach telewizyjnych i radiowych. Poznawanie świata przyrody i techniki, a także świata ludzkich przeżyć, przybliża młodzieży rzeczy­wistość istniejącą poza ośrodkiem rehabilitacyjnym. Pozwala dostrzegać wspólne problemy ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Pozna­wanie świata, stosunków społecznych umożliwia formułowanie systemu racjonalnych oczekiwań wobec innych ludzi i unikać w przyszłości nie­powodzeń w kontaktach w dorosłym życiu.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!