WYSOKIE WSKAŹNIKI

Ustaliłam, iż bardzo wysoki wskaźnik korzystania z radia, telewizji to słuchanie bądź oglądanie programów powyżej 4 godzin dziennie. Wysoki wskaźnik oko­ło 2 godzin dziennie, przeciętny kilka razy w tygodniu i wreszcie absen­cja w zakresie korzystania ze środków masowego przekazu — brak kon­taktu z radiem i telewizją. Wskaźnikiem kontaktów z prasą było deklarowanie systematycznego czytania czasopism różnego rodzaju. Stwierdziłam, że w badanej grupie występował bardzo wysoki lub wysoki wskaźnik korzystania z telewizji i radia. Spośród osiemdziesięcioosobowej populacji — 58 osób charakte­ryzowało się takimi wskaźnikami korzystania z radia i telewizji. U 20 osób występował przeciętny wskaźnik, a u 2 osób absencja w zakresie środków masowego przekazu. Inaczej przedstawia się sytuacja w odnie­sieniu do trzeciego środka masowego przekazu, tj. prasy. Tylko 24 osoby wskazały, że systematycznie czyta prasę.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!