WYMIENIONE ORGANIZACJE

Reasumując można powiedzieć, że wymienione instytucje, organizacje przez pomoc i usługi rozumie się: czynności rzeczywiście usługowe (np. po­moc w domu), formy pomocy w naturze i pieniądzu (np. bony żywnościowe, remont mieszkania), działalność kulturalną (np. wczasy na działce). Czy tak jest naprawdę? Wiele pozytywnych przykładów i deklaracji dostarczają nam środki masowego przekazu, ale życie codzienne jakże często temu przeczy.Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji, otrzymanych wyników oraz studiów nad dostępnymi materiałami i dokumentami do­tyczącymi ludzi o ograniczonej sprawności można wysunąć następujące wnioski:Ponad 50% badanych krytycznie ocenia stan swojego zdrowia i sprawność fizyczną. Świadczenia rentowe i emerytalne stanowią w większości główne źródło utrzymania. Około 33% badanych nie ma środków finansowych na zakup wyżywienia.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!