WYKORZYSTANIE W ANALIZIE

Nie można też jednoznacznie stwierdzić, że osoby niepełnosprawne mające dzieci zamieszkują z nimi, bo 72.8% badanych prowadzi gospodarstwo domowe samodzielnie. Jak też nie zawsze wspólne zamieszkiwanie z dziećmi (2 przypadki) świadczy o  wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego.Do analizy wykorzystano dane osób samodzielnie prowadzących go­spodarstwo domowe (78 badanych) ze względu na inny adres, zamieszka­nia (tj. blok, ulica). Z otrzymanych danych wynika, że rodzina z Vs ba­danych wcale nie utrzymuje kontaktu (H. Wordach-Kardas, 1984). Porównując rodziny i dzieci w zakresie kontaktów z osobą niepełnosprawną należy z przykrością stwierdzić, że ocena ta jest wielce niekorzystna dla tych drugich. Otrzymane wyniki w bardzo niekorzystnym świetle przede stawiają rodzinę, tak w rodzajach, jak i skali udzielanej pomocy. Przed­stawione wyniki są inne niż powszechnie się sądzi.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!