WŚRÓD PRZYCZYN

Wśród przyczyn schorzenia lub objęcia czynnym poradnictwem bada­ni wymieniają przede wszystkim: choroby reumatyczne, układu trawie­nia, układu oddechowego (W. Pędich, 1965). Osoby o ograniczonej spraw- ilości korzystają przy poruszaniu się z różnego rodzaju pomocy ortope­dycznych:porusza się samodzielnie, tzn. bez żadnych pomocy ortopedycz­nych — 20% badanych,porusza się o kulach lub za pomocą laski — 43% badanych,porusza się wyłącznie na wózku ortopedycznym — 7,5% badanych,nie opuszcza łóżka — 11% badanych, inne — 11% (grupę tę stanowią osoby poruszające się tia prote­zach, w obuwiu ortopedycznym, poruszający się za pomocą barierek, poręczy).

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!