WŚRÓD INSTYTUCJI

Wśród instytucji, organizacji społecznych i związkowych wymieniono również: Ligę Kobiet, Polski Związek Inwalidów i Rencistów, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, ale otrzymano odpowiedzi negatywne. Z otrzymanych danych wynika, że tylko służba zdro.wia (69% bada­nych) i PCK (74% badanych) w zależności od potrzeb i sytuacji utrzy­muje stały kontakt z badanymi i udziela im pomocy . ZHP utrzymuje ten kontakt okazjonalnie z Vs badanych. Natomiast działalność w tym zakresie, tak PKPS i zakładu pracy nie daje powodu do zadowolenia. Szczególnie krytycznie należy ocenić działalność ZSMP, a zwłaszcza szkoły.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!