WNIOSKI, POSTULATY I ZADANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

Analiza zebranego materiału upoważnia do’ twierdzenia, że: szkoły specjalne, jak i normalne oraz częściowo środowisko rodzinne dziecka, nie są dostatecznie przygotowane, by zorganizować dziecku upośledzo­nemu umysłowo czas wolny w integracji z normalnymi. Niedociągnięcia i trudności w zakresie spędzania czasu wolnego upo­śledzonych umysłowo w integracji z normalnymi wskazują na nowe za­dania, które należy podjąć, organizując pracę na rzecz wszechstronnej ich rehabilitacji.W dążeniach do uzyskania najpełniejszej rehabilitacji jednostek upo­śledzonych umysłowo nie można ich izolować od jednostek normalnych, gdyż izolacja ogranicza prawidłowy przebieg informacji między osobą upośledzoną umysłowo a światem zewnętrznym, co w konsekwencji mo­że doprowadzić do wzajemnych uprzedzeń. Należy jeszcze dodać, że im częstsze są te kontakty, tym pozytywniejsze może być nastawienie do współpartnera.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!