WŁASNE ŹRÓDŁO DOCHODU

Oni, mając własne źródło dochodów, zobowiązani są do utrzymania osoby niepełnosprawnej, bądź świadczeń alimentacyjnych na ich rzecz. Wielu badanych korzysta ze świadczeń społecznych, m. in. w postaci: zasiłków pieniężnych sta­łych — 13 osób, okresowych i doraźnych — 14 osób, z pomocy w natu­rze: opałowej — 15 osób, żywnościowej — 26 osób. Jednakże te osoby, które nie otrzymują świadczeń rentowych i emerytalnych , a tylko ko­rzystają z pomocy społecznej są w takiej sytuacji, jak twierdzą — iż przez pół roku nie mają za co żyć.Należy pamiętać, że badani oprócz posiadanych dochodów stałych (renta, emerytura) i doraźnych (pomoc społeczna) mogą liczyć jedynie na wsparcie materialne rodziny, dzieci i najbliższych. Brak możliwości dodatkowego zarobkowania ze względu na wiek, stan zdrowia sytuację tę pogarsza.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!