WIĘKSZOŚĆ POZYTYWNYCH POSTAW

Dla przykładu kilka liczb z badań nad postawami społeczny­mi młodzieży niesłyszącej, które przeprowadziłam w jednej ze szkół dla dzieci niesłyszących w 1981 i 1982 roku.Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań stwierdzono, że pozytywne postawy wobec słyszących występowały u 45,2% badanych, negatywne u 40,4%, a postawy obojętne u 14,2%. Większość, bo aż 72,2% spośród tych, którzy przyjmowali pozytywne postawy do. ludzi słyszących, podkreślała korzyści, wynikające z kontaktów ze słyszącymi, głównie pomoc, jaką okazują słyszący głuchym w załatwianiu różnorod­nych spraw. 19,2’% mówiło o wzajemnej sympatii, a 8,5%j nie potrafiło uzasadnić swojej postawy wobec słyszących.Spośród tych, którzy prezentowali negatywne postawy wobec słyszą­cych, aż 73,8% podkreślało negatywne zachowanie słyszących wobec głuchych, takie jak: dokuczanie, wyśmiewanie, okłamywanie, brak zain­teresowania i pomocy, a 26,2%i twierdziło, że nie lubi słyszących, bo\ i oni ich też nie lubią.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!