WIĘKSZOŚĆ BADANEJ MŁODZIEŻY

Większość badanej młodzieży — 65,4%’ ideał dziewczyny i chłopaka, w przyszłości męża lub żony, określała jako po­dobny, tzn. również głuchy lub niedosłyszący, argumentując swój wy­bór stwierdzeniem „słyszący współmałżonek nie potrafi zrozumieć głu­chego”.Stwierdzono także, że pozytywne postawy wobec słyszących kolegów przejawiało 41,3’% badanych, przy czym 85,5%> nie utrzymywało kon­taktów ze słyszącymi rówieśnikami. Poza rodzeństwem w nielicznych przypadkach, 15,2% miało słyszących kolegów przed rozpoczęciem nauki szkolnej, 6,2% utrzymywało te stosunki jeszcze przez pewien okres edu­kacji w szkole specjalnej, a trzy osoby — 2,8% aktualnie miały słyszą­cych kolegów. Wśród tych, którzy utrzymywali nikłe kontakty lub nie utrzymywali w ogóle kontaktów ze słyszącymi kolegami 37,1%, odczu­wało taką potrzebę, 16,8% było to zupełnie obojętne, a 46,l% nie wy­rażało chęci posiadania słyszącego kolegi.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!