WBREW OBIEGOWYM OPINIOM

Okazuje się, że dla prawie 60,0%i badanych nie ma znaczenia rodzaj otoczenia, w którym chcą oni przebywać. Świadczy to o możliwości i po­trzebie szerokiej integracji z całością społeczeństwa. Wbrew obiegowym opiniom, że inwalidzi stronią od innych ludzi i chętnie przechodzą na pozycje autyzmu, odsetek wybierających kategorię „najlepiej czuję się sam(a)” (11,2%) zupełnie przeczy tym ocenom.Przypomnieć jeszcze przy tym należy, że badani pracują w spół­dzielniach inwalidów. Gdyby natomiast byli zatrudnieni w zwykłych zakładach pracy, stopień integracji społecznej byłby niechybnie o wiele wyższy.Jest to zrozumiałe, że na nawiązanie kontaktów psychicznych z inny­mi ludźmi duży wpływ ma między innymi sprawność inwalidy. Im jest ona mniejsza, tym trudniej jest im przezwyciężać psychiczne skutki włas­nej niesprawności, jak i układać wzajemne stosunki z nieinwalidami.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!