WAŻNE W KSZTAŁTOWANIU POSTAW

Oczywiście ważną sprawą dla kształtowania postaw i zachowań jest powtarzanie cykliczne programów poświęconych ludziom niepełnospraw­nym. Dzięki temu stworzone zostają warunki do utrwalenia się pożąda­nych postaw i zachowań. Siła bowiem przekazu wzrasta wówczas, gdy: ten sam temat powtarza się w wielu programach, temat przedstawiony jest w formie udramatyzowanej, która zwiększa stopień uczuciowego za­angażowania odbiorcy, zwłaszcza wówczas gdy odbiorca może się identy­fikować z jedną z postaci pokazywanych na ekranie. Ponadto ważne jest, aby odbiorca lubił dany środek przekazu, gdyż tym samym będzie po­datny na działanie treści mu przekazywanych. Oddziaływanie jest tym efektywniejsze im słabsze jest pobudzenie przez inne środki komunikacji, gdy postawy są jeszcze nie ukształtowane i wreszcie wówczas, gdy na­stępuje osłabienie kontaktu z grupą społeczną.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!