W ZAPLANOWANYM WYPOCZYNKU

Jeżeli w zaplanowanym wypoczynku będą uwzględnione te cechy, wówczas, różnorakie stosowane formy spędzania czasu wolnego spełnią pożądane rezultaty. Każdy wypoczynek będzie dawał radość życia, wia­rę w siły i możliwości działania, pobudzi energię oraz zapał do pracy, wykształci umiejętność racjonalnego gospodarowania swoim własnym, wolnym czasem, z największą korzyścią dla własnej osoby. Odpowiedzialne osoby za wypoczynek w zakładach pracy powinny uwzględniać w swoich planach i pracach ważkość zagadnienia związa­nego z racjonalnym i maksymalnym wykorzystaniem czasu wolnego dla dobra każdej jednostki. Większą uwagę powinni zwrócić na osoby upo­śledzone na zdrowiu, organizować wspólne spędzanie czasu wolnego dla osób pełnosprawnych, jak i upośledzonych na zdrowiu, w celu współ-, nego dzielenia trudu, wzmacniania własnego „ja”, kształtowania życzli­wości wobec widocznego lub ukrytego upośledzenia.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!