W SPOŁECZEŃSTWIE

W społeczeństwie występuje brak wiarygodnych i pełnych infor­macji na temat sytuacji życiowej ludzi z naruszoną sprawnością. Z powyższych wniosków wynika zadanie podstawowe, nie tylko dla pedagoga. Nieodłącznym elementem integracji i warunkiem jej powo­dzenia jest szeroko- rozumiana edukacja społeczeństwa — wychowanie. Należałoby, podjąć intensywne i wszechstronne działania celem zmiany postaw (ludzi, instytucji) wobec ludzi niepełnosprawnych. Powinno to stanowić ważny element wychowania moralno-społecznego.Opracowanie to nie wyjaśnia w pełni zjawiska niepełnosprawności czy inwalidztwa. Nie wyjaśnia wielu uwarunkowań natury psychologicz­nej, socjologicznej, itd. Z jednej strony nie można tego zawrzeć w tak skrótowym opracowaniu, a z drugiej strony, zagadnienie to jest w dal­szej części przedmiotem studiów.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!