W RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ

W rzeczywistości społecznej istnieje wiele przykładów świadczących o konieczności integracji niepeł­nosprawnych na różnych etapach ich rozwoju i instytucjonalnej opieki, ale także ciągle brakuje i to nie tylko w naszym kraju, takiego systemu” który sprawdziłby się przynajmniej w większości przypadków. O     ile integracja społeczna nie budzi oporów, o tyle integracja edukacyjna ma swoich równie zapalonych zwolenników, jak i przeciwników (M. Grzegorzewska, J. Doroszewska 1980). Ale- czy integracja społeczna jest możliwa bez edukacyjnej? Czy możliwe jest, aby dziecko wychowy­wane przez około 14—16 lat w systemie segregacyjnym, mające zazwy­czaj sporadyczny kontakt z normalną społecznością, lub tylko pojedyn­czymi ludźmi — nauczycielem, terapeutą, lekarzem — najczęściej kon­takt o charakterze instrumentalnym — nie znające układów stosunków społecznych, nie mające z nimi żadnych interakcji miało możliwość zmia­ny, dosyć nagłej w swojej osobowości i otwarcia się na kontakt z ludźmi, których praktycznie nie zna, nie czuje się z nimi emocjonalnie związane?

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!