W OBJĘCIE BADANIAMI

Badaniami nad czasem wolnym objęto 420 uczniów szkół specjalnych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z klas od V do VIII. Byli to uczniowie z 21 szkół specjalnych z różnych miejscowości w Polsce. Wiek badanych wahał się od 11 do 17 lat. Część z nich w liczbie 219 (52,1%) przebywała w zakładach wychowawczych, a pozostali w liczbie 201 (47,9%) w domu rodzinnym. Spośród uczniów wychowujących się- w domu 143 (71,1%) dochodziło do szkoły, a 58 (28,9%) dojeżdżało auto­busami lub pociągiem. W, celu zebrania odpowiedniego materiału empirycznego wykorzysta­no: a) kwestionariusz pytań dotyczących czasu wolnego i jego zagospo­darowania, b) rozmowy z dziećmi, rodzicami i wychowawcami na temat czasu wolnego i jego zagospodarowania, c) analizę dokumentacji doty­czącej przebiegu dnia w internacie.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!