W NASZYCH BADANIACH

W naszych badaniach przyczyn tych zjawisk nie badano. Przypu­szczać jednak należy, że {wywołane one są innym spostrzeganiem świata słyszących przez ludzi z uszkodzonym słuchem. Świat ludzi słyszących jest dla głuchego światem odrębnym, mającym mu służyć, pomagać, ale z którym tak naprawdę się nie identyfikuje. Kalectwo bowiem może’ po­wodować niechęć do wchodzenia w interakcje poza własnym środowi­skiem. Niechęć spowodowaną innością osoby niepełnosprawnej w pełno­sprawnym środowisku. |jak pisze G. C. Homans (1961), wszystko co wy- rozma jednostkę może warunkować jej pozycję społeczną w grupie Czło­wiek głuchy w środowisku osób słyszących na pewno wyróżnia się tym, ze nie słyszy, dopiero w dalszej kolejności innymi cechami swojej osobo­wości.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!