W NAJWAŻNIEJSZYM OKRESIE ROZWOJU

Tymczasem w najważniejszym okresie rozwoju osobowości dziec­ka niepełnosprawnego jest to rzeczywistość specyficzna, ograniczona do dziećmi o podobnym rodzaju i stopniu upośledzenia.Według jednej z koncepcji kształtowania się postaw społecznych wa­runkiem koniecznym do pojawienia się postaw społecznych jest spostrze­ganie innych osób jako podobnych. To jak, czy i kiedy człowiek zacnowa się prospołecznie, zalezy od tego, w jaki sposób spostrzega siebie i innych ludzi, jak ocenia to podobieństwo, jak je hierarchizuje i jaki jest jego stosunek do samego siebie, własnego „ja”/(J. Reykowski 1975).W badaniach empirycznych mamy dowody na to, że dzieci wycho­wywane w systemie segregacyjnym identyfikują się ze swoimi niepełno­sprawnymi rówieśnikami, często nie odczuwając nawet potrzeby kontaktow społecznych z dziećmi pełnosprawnymi.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!