W BADANEJ GRUPIE

W grupie badanej przynależność do poszczególnych grup inwalidz­kich według orzeczeń KIZ przedstawia się następująco. I grupa — 82,2%, II grupa — 8,3%, III grupa — 2,8%, a 6,7% badanych nie po­siada grupy inwalidzkiej.Przebyta choroba, utrata sprawności — według psychologów — mo­że zmienić właściwości osobowości. Daje ona określone konsekwencje nie tylko dla osoby poszkodowanej, ale również dla rodziny, najbliższe­go środowiska. Zmiana pełnionych dotychczas ról i funkcji, zmniejszenie aktywności fizycznej, skierowanie na rentę inwalidzką, zmiany w spo­sobie spędzania czasu wolnego: wszystko to stawia osobę niepełnospraw­ną w nowej sytuacji .Według T. Tomaszewskiego (1975) przez sytuację będziemy rozumieć układ wzajemnych stosunków człowieka z innymi elementami środo­wiska w określonym czasie. Tak więc, człowiek może równocześnie znaj­dować się w różnych sytuacjach ze względu na różne rodzaje aktywno­ści, a pola tych aktywności mogą się pokrywać, przecinać, wykluczać.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!