UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z FORM WYPOCZYNKU I TURYSTYKI

Turystyka i wypoczynek czynny stać się mogą w pełni rozwojem własnego „ja”, własnej osobowości, gdy osoby upośledzone na zdrowiu zrozumieją sens tego oddziaływania poprzez kontakt z, grupą, wspólne przeżywanie dobra i piękna, poznawanie terenu, z jego dziejami, rozbu­dzanie nadziei życia, poznawanie drugiego człowieka, jego problemów ży­ciowych, czynne uczestniczenie w życiu grupy. Taki sposób bycia stanie się dla tych osób formą i sposobem rewalidacji, powrotu do czynnego zaangażowanego życia społecznego. Każdy wypoczynek ma likwidować lub usuwać zmęczenie i przyczy­ny, które wywołały zmęczenie. Nadto ma uregulować procesy przemian dokonujących się w organizmie. Czas trwania wypoczynku zależy od zmęczenia, przyjmuje się najczęściej, że musi on być wprost proporcjo­nalny do stopnia zmęczenia.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!