SYTUACJA ZDROWOTNA

Możemy więc przyjąć, że osoba o ograniczonej sprawności znajduje się- w określonej sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej, mieszkaniowej, społecznej itd.Ludzi niepełnosprawnych cechuje znaczne zróżnicowanie pod wzglę­dem utraty sprawności, od jednostek mogących poruszać się samodziel­nie, bez żadnych pomocy ortopedycznych, u których kalectwo jest nie­zauważalne, ijio osób w pełni niesamodzielnych w zakresie czynności dnia codziennego, samoobsługi i dlatego wymagających opieki i pomocy osób drugich.Z otrzymanych danych wynika, że w 92,3% przypadków niepełno­sprawność jest nabyta, a u pozostałych badanych występuje jako wada wrodzona. U około % badanych (71%) niepełnosprawność powstała wsku­tek choroby bądź wypadku w czasie pracy zawodowej, 3,8% w czasie porodu, 12,1% w okresie przedszkolnym i 13,1% w okresie nauki szkolnej.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!