SYTUACJA RODZINNA

Zwłaszcza (według opinii badanych) obecnie przy rosnących podwyżkach cen detalicznych większości dóbr i usług, a w konsekwencji znaczny wzrost kosztów utrzymania, powoduje pogorszenie się poziomu życia szczególnie tej grupy.Jeszcze kilkadziesiąt lat temu główną rolę w opiece nad chorymi i oso­bami z naruszoną sprawnością odgrywała rodzina (F. Adamski, 1984). Zanik tradycyjnej rodziny wielopokoleniowej doprowadził do zmiany w układzie stosunków społecznych i spowodował ukształtowanie się no­wego modelu rodziny, co wpłynęło na zmianę jej funkcji (M. Ziemska, 1973). Dotyczy to przede wszystkim funkcji usługowo-opiekuńczej w sto­sunku do osób wymagających opieki czy pielęgnacji.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!