SYTUACJA MIESZKANIOWA

Badając sytuację mieszkaniową osób niepełnosprawnych, za najważ­niejsze uznano poznanie wielkości i zaludnienia mieszkań oraz warun­ków mieszkaniowych. Z otrzymanych danych wynika, że ,48,7% bada­nych mieszka w budownictwie wielopiętrowym (pierwsze piętro — 23,4%, drugie piętro — 17,8%, trzecie piętro — 7,5%), .a tylko 4,7%, ma możli­wość korzystania z windy. Z analizy wielkości zaludnienia mieszkań zre­zygnowano ze względu na fakt, że 87,8% badanych podaje, że ma własny pokój (często o dużej powierzchni mieszkaniowej). Wskaźnik zagęszcze­nia jest na ogół niski i zależy od typu prowadzonego gospodarstwa. Ma­teriał badawczy wykazał, że mieszkania zajmowane przez osoby niepeł­nosprawne wyposażone są w: instalację wodną (98,1%, w tym 28% wodę •ciepłą), instalację elektryczną, gaz (93,5%), instalację centralnego ogrze­wania (39,2%), ogrzewanie piecowe (60,8%), łazienkę (62,6%).

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!