SYTUACJA MATERIALNA

Badając subiektywną ocenę zdrowia osób z naruszoną sprawnością zwrócono również uwagę na ich sprawność ruchową, tzn. w jakim stop­niu zachowali sprawność, a w jakim potrzebują pomocy osób czy insty­tucji. Z przeprowadzonej analizy wynika, że największą grupę stanowią osoby, które mogą poruszać się przy pomocy osób drugich. Można także zauważyć, iż wraz z wiekiem (po 61 roku życia) wzrasta liczba osób, któ­re nie mogą samodzielnie opuszczać mieszkania .Niekorzystne zmiany psychofizyczne zachodzące w organizmie ludz­kim na skutek niepełnej sprawności powodują zmniejszenie, a nawet utratę zdolności do wykonywania pracy. Zaprzestanie pracy zawodowej powoduje potrzebę zapewnienia warunków bytowych ludziom, którzy nie mogą sobie zapewnić środków do życia własnymi siłami.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!