SUBIEKTYWNA OCENA WARUNKÓW

Reasumując należy stwierdzić, że sytuacja mieszkaniowa jest zróżni­cowana. Przeważają jednak osoby użytkujące mieszkania kwaterunkowe (72% badanych) o znacznej powierzchni, których wyposażenie jest nie­dostateczne. Subiektywną ocenę warunków mieszkaniowych zawiera tabela Ana­liza danych wykazuje, że 45,8% ogółu badanych ocenia swoje warunki mieszkaniowe jako dobre i bardzo dobre, a 21,5% jako złe, tragiczne. Na­leży stwierdzić, że o takiej ocenie nie decyduje posiadanie własnego po­koju (powierzchni), lecz szeroko rozumiane warunki mieszkaniowe, tj. posiadanie centralnego ogrzewania, łazienki, ciepłej wody i w przypadku mieszkania w budownictwie wielopiętrowym — windy. Badane osoby (według relacji) wielokrotnie deklarowały gotowość do zamiany mieszka­nia (2—3 pokoje) na mniejsze z wszelkimi wygodami. Ich prośby i su­gestie w tej sprawie, tak pod adresem opiekunów, jak i administracji, pozostają bez odpowiedzi lub pomijane są milczeniem.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!