SONDAŻOWY CHARAKTER BADAŃ

Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji społecznej ludzi niepeł­nosprawnych, ich miejsca w środowisku i działalności instytucjonalnej. Przeprowadzone badania mają charakter sondażowy i nie należy przy­pisywać im większych ambicji, poza wstępnym rozpoznaniem zagadnienia. Podstawą do opracowania są materiały zebrane przy użyciu kwestio­nariusza ankiety. Badaniami objęto osoby niepełnosprawne zamieszkałe w Opolu, które korzystały z pomocy i opieki Polskiego Czerwonego Krzyża, bądź też były ujęte w ewidencji w Miejskim Ośrodku Opiekuna Społecznego. Wśród 110 badanych zaznaczyła się wyraźna przewaga kobiet (82,7%) nad mężczyznami (17,3’%). Analizie badawczej poddano dane uzyskane od 107 osób.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!