RZADKIE FORMY

Otrzymane wyniki wskazują, że aż 92,5% badanych spędza ten czas w domu (mieszkanie), natomiast 2,8% u sąsiadów. W czasie wol­nym badani zajmują się najczęściej: słuchaniem radia (43%), ogląda­niem telewizji (34%), czytaniem książek i prasy (40%). Rzadkimi forma­mi spędzania czasu wolnego są: udział w imprezach kulturalno-oświaych, pobyt w klubie, świetlicy, praca społeczna, praca na działce.Następnie zadano badanym pytanie: Gdzie (P) najbardziej odczuwa to, ze me jest w pełni sprawny (a)? Z przeprowadzonej analizy wynika, ze badani najbardziej odczuwają to w domu rodzinnym (35,5%), na uli­cy (19,6%), w autobusie (12,1%) d w towarzystwie (8,4%). Natomiast 26 badanych uważa, że „na swój sposób” są zauważani w społeczeństwie.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!