ROLA ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

W teoretycznych rozważaniach na temat środków masowego przeka­zu wskazuje się.na integracyjne wartości oddziaływania tych form ko­munikacji. Rozpowszechnianiu technicznych urządzeń związanych ze środkami masowego przekazu towarzyszy bowiem przekonanie, iż dzięki ra iu, telewizji, prasie dokonuje się integracja społeczności ludzkiej w spójną całosc. Pozytywne wartości oddziaływania środków masowego przekazu dostrzega się w ich zdolności eliminowania osamotnienia czło­wieka, w przywracaniu mu poczucia społecznej więzi, zwielokrotnione­go o poczucie kontaktu z całą ludzkością i jej historią, zwłaszcza z wie­dzą i sztuką.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!