RODZINA I DZIECI

Rodzina i dzieci stanowią szczególną wartość w życiu osoby nie­pełnosprawnej. Wspólne zamieszkiwanie, w większości zadowalające, za­spokaja potrzeby osoby oczekującej pomocy. Wyjątkowo niepokojąca jest duża liczba rodzin i dzieci, które nie utrzymują kontaktów i nie udzie­lają pomocy osobie niepełnosprawnej. Liczyć jedynie może ona na po­moc i opiekę ze strony innych osób lub instytucji.Sytuacja mieszkaniowa jest zróżnicowana. Przeważają jednak oso­by użytkujące mieszkania kwaterunkowe (o dużej powierzchni), których wyposażenie jest niedostateczne.W czasie wolnym badani przebywają w domu. Tam też najbar­dziej odczuwają to, że nie są w pełni sprawni.Miejsce ludzi niepełnosprawnych w środowisku uzależnione jest m. in. od: sprawności ruchowej, więzi łączącej ich z rodziną, dziećmi i środowiskiem oraz od szeroko rozumianegOi poziomu kultury społeczeń­stwa.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!