REZULTATY REHABILITACJI

A. Rusk (1972) stwierdza, iż rezultaty rehabilitacji możemy okre­ślić przez odpowiedzi na trzy następujące pytania:„czy osoba rehabilitowana ma coś do zrobienia?czy ma dokąd pójść, swój dom?czy ma kogoś, kto ją kocha?” (R. M. Allen, 1972, s. 141).Wszystkie te pytania możemy odnieść do problematyki życia rodzin­nego jednostek odchylonych od normy. Udzielając zaś na nie prostych odpowiedzi „tak” lub „nie” — możemy skonstruować dwa przeciwstaw­ne modele uczestnictwa w tym życiu. W pierwszym przypadku będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której człowiek niepełnosprawny jest pełnoprawnym członkiem swojej rodziny. Zostaje on przez nią przyjęty i zaakceptowany. Przyznaje mu się przy tym prawo nie tylko do fizycz­nej obecności na terenie domu, lecz także do udziału w życiu domowni­ków.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!