REALIZACJA ZADANIA

Jednakże by to zadanie zrealizować, pedagog musi znać odpowiedź na pytanie — jakie warunki psychoneurologiczne są najodpowiedniejsze dla kształtowania osobowości niepełnosprawnego dziecka, od jakich praw zależy formowanie i przekształcanie jego psychiki, jakie programy kształ­cenia jego osobowości mają, a jakie nie mają szans realizacji, jakie trud­ności i problemy może nastręczać realizacja programów wybranych. Działaniami wspomagającymi owo zadanie pedagogów są badania porów­nawcze weryfikujące powyższe problemy w odniesieniu do różnych grup niepełnosprawnych, a także badania eksperymentalne, sprawdzające otrzymane rozwiązania teoretyczne.

 

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!