PROGRAMY I AUDYCJE

Programy, audycje i publikacje poświęcone ludziom niepełnospraw­nym dotyczą różnych zakresów integracji. Węższy zakres integracji łączy się z wytwarzaniem więzi w obrębie pewnej grupy ludzi niepełnospraw­nych np.: w środowisku niewidomych, szeroki zakres integracji łączy się z włączeniem ludzi poszkodowanych na zdrowiu do zwykłego życia. Sotosując kryterium zakresu integracji, wskazać można programy i pu­blikacje służące wytwarzaniu więzi w określonej populacji inwalidów. Będą to wydawnictwa i programy dostosowane do możliwości percep- cyjnych danej osoby niepełnosprawnej. Wyodrębnić też można drugą grupę, znacznie przydatniejszą w procesie integracji. Należą do niej te programy i publikacje o ludziach niepełnosprawnych, które są dostępne dla szerszej publiczności, np.: „Świat ciszy”.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!