PROGRAMY, AUDYCJE, PUBLIKACJE O LUDZIACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W polskich środkach masowego przekazu mamy do czynienia z róż­nego rodzaju programami poświęconymi ludziom poszkodowanym na zdrowiu. Jest niewątpliwie ważne, że na ekrany telewizji — środka ko­munikacji masowej, mającej najliczniejsze grono odbiorców — trafiły programy o człowieku niepełnosprawnym. W ten sposób zwrócono uwa­gę :ia istnienie problemów ludzi poszkodowanych na zdrowiu, pokazano ze ludzie ci istnieją i w codziennym życiu muszą rozwiązać rozmaite trudności. Jednakże informacje o ludziach niepełnosprawnych, które do­cierają do odbiorców ze środków masowej komunikacji, są zróżnicowane i w niejednakowym stopniu dotyczą różnych grup ludzi niepełnospraw­nych. Dzięki telewizji możemy poznawać środowisko ludzi głuchych. Ale już niewiele wiadomo o życiu niewidomych, o ludziach z uszkodzeniami narządu ruchu.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!