PREFERENCJE TREŚCIOWE

Stwierdziłam, iż dużą popularnością wśród badanej młodzieży cieszą się filmy i audycje dotyczące problematyki psychologicznej, zagadnień młodzieży. Występowanie tej tendencji związane jest z tym, iż młodzież pragnie zdobyć orientację o świecie, pyta, jak żyć. Często sięga do lite­ratury, poszukując odpowiedzi na to pytanie. Radio i telewizja prezen­tują, chociaż rzadko, wybitne dzieła literackie, świadectwa wielkości człowieka, programy ułatwiające samodzielne określenie roli życiowej.Istotną cechą charakteryzującą preferencje treściowe młodzieży w ogóle i młodzieży z uszkodzonym narządem ruchu jest zainteresowanie programami muzycznymi, a zwłaszcza muzyką rozrywkową. Słuchanie muzyki (a obecnie też oglądanie) wiąże się ze szczególną formą terapii — muzykoterapią.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!