POZNANIE UCZNIÓW

Te różnice mogą wynikać z samej niepełnosprawności i jej skutków: hospitalizacji, nadopiekuńczości rodziców, mniejszych życio­wych doświadczeń itp. Nauczyciele starają się poznać swoich uczniów, pomóc im, zaintere­sować zawodem, dostrzegają u nich wahanie się wydolności fizycznej i stosują różne formy pomocy. Jest bardzo duża zbieżność cech, które starają się wyrabiać nauczyciele w uczniach z tymi, na które, jako ważne w nauce zawodu, zwracają uwagę sami uczniowie. Wskazuje to na pra­widłowe piowadzenie procesu dydaktyczno-wychowawczego w tych szko­łach.Generalnie można więc stwierdzić, że niepełnosprawność u badanych me wpływa istotnie na radzenie sobie w szkołach, do których skierowani

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!