POZNANIE HISTORII

Poznanie historii dawnych zabytków, zwyczajów i obyczajów, za­chwyt nad poznanym pięknem, gdzie poprzez umiejętne wzmacnianie uwagi na drzewa, lasy, pola, góry, rzeki, krajobrazy wzbudza się zain­teresowania, myślenie, działanie i chęć życia, ale przede wszystkim kon­takt z drugim człowiekiem, zapewnienie bezpieczeństwa, oto niektóre możliwości realizowania poszczególnych potrzeb psychicznych.W każdej terapii środowiskowej, mającej na celu poprawę zdrowia przystosowania społecznego, duże znaczenie ma stosowanie różnych ro­dzajów terapii zmierzających do uaktywnienia osoby upośledzonej na zdrowiu. Kratochvil (1974) zauważa, że ,,oprócz terapii zajęciowej ważną rolę zajmuje terapia ruchowa”, zgodnie zaś z teorią terapii Frankla, czło­wiek sam może nadawać sens swojemu życiu poprzez realizowanie wy­branych wartości.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!