PODSTAWOWE PRZESZKODY INTEGRACJI

Osoby niepełnosprawne o stosunkowo lżejszym rodzaju inwalidztwa, a szczególnie jego stopniu, bardziej pragną żyć, uczyć się i pracować w środowisku ludzi pełnosprawnych. Jedną z głównych podstawowych przeszkód utrudniających integrowanie jest niski poziom wykształcenia kwalifikacji zawodowych ludzi niepełnosprawnych. Mogłem to stwier­dził’ w ogólnopolskich badaniach porównawczych przeprowadzonych w la­tach 1974’—1975 na grupie celowo dobranej 229 osób niepełnosprawnych i 179 osób pełnosprawnych, zatrudnionych w 20 spółdzielniach inwalidów i spółdzielniach pracy. W badaniach tych stwierdziłem, że spółdzielczość inwalidów w niedostatecznym jeszcze stopniu stwarza młodym osobom z uszkodzonym narządem ruchu możliwość korzystnych warunków roz­woju i uzyskiwania odpowiednio wysokich kwalifikacji zawodowych i umożliwiających im osiąganie niezależności życiowej i zawodowej.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!