PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH

Znam kilka matek, z kontaktów na terenie poradni dla dzieci z wa­dami słuchu, które pełne optymizmu przygotowywały swoje niepełno­sprawne dzieci do podjęcia nauki w szkole masowej. Zachęcane sukcesa­mi swojego dziecka w przedszkolu masowym, jego dobrymi kontaktami z dziećmi z przedszkola, oczekiwały podobnych sytuacji na terenie szko­ły, czy musiały się rozczarować? Tak — ponieważ w takiej sytuacji tylko- jedna ze stron była przygotowana do integracji i tylko jedna poniosła jej „koszty”, przekraczające niejednokrotnie oczekiwany „zysk”. Dotychczas podejmowane działania integracyjne, w moim przekona­niu skupiają cały swój wysiłek na stworzeniu takich sytuacji, aby koszty ponoszone przez integrowane dziecko i jego rodziców były przynajmniej równe zyskom, natomiast nie stwarzają takich sytuacji integracyjnych, w których nie byłoby potrzeby mówienia o „kosztach”.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!