PEWNA HARMONIA SPOŁECZNA

Integracja oznacza pewną harmonię społeczną powstałą na skutek określonej zgodności różnych elementów systemu społecznego. Zgodność ta może wyrastać na płaszczyźnie harmonii wewnętrznej tkwiącej w sa­mym człowieku, jak osób bądź rzeczy z nim współistniejących. Integracja ma bogatą treść, jest procesem złożonym i wielowymiaro­wym. (Najogólniej oznacza dynamiczny stan równowagi społecznej wśród załogi pracowniczej. W integracji bierze się pod uwagę wszystkie te ele­menty, które należy z, sobą scalić. Tymi elementami są ludzie, ich za­chowania, cechy i stany, rzeczy i przedmioty, którymi się oni posługują. Tak pojmowana integracja dokonuje się w sferze życia wewnętrznego, duchowego inwalidy oraz społecznego przejawiającego się na przykład we współpracy i współdziałaniu osoby niepełnosprawnej z innymi osoba­mi niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!