OPARCIE NA CAŁOŚCIOWYM ODDZIAŁYWANIU

Rewalidacja osób upośledzonych na zdrowiu winna opierać się na ca­łościowym oddziaływaniu na sferę poznawczą, emocjonalną, motywacyj­ną realizacji potrzeb psychicznych, schematy zachowań. Następstwa z powstałego upośledzenia najczęściej przejawiają się w trudnościach życia osobistego, rodzinnego, zawodowego i społecznego, są zdeterminowane Czynnościami psychospołecznofizjologicznymi. Podstawowym warunkiem akcesu rewalidacji jest uznanie roli czynników psychicznych nad czy- o  fizjologicznymi i fizycznymi konsekwencjami upośledzenia.Ważnym zagadnieniem i zadaniem rewalidacji jest zmiana nastawie-wobec systemu wartości, rozumienie i akceptacja samegoi siebie,problemów życiowych, zapobieganie powstawaniu zaburzeń silnych i kontaktu z innymi ludźmi, ukazanie możliwych rozwiązań życiowych.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!