OKREŚLENIE CZASU WOLNEGO

Określenie czasu wolnego z punktu widze­nia pedagogicznego dotyczy dzieci i młodzieży szkolnej. Według T. Wuj­ka (1969, s. 12) czas wolny ucznia, ,,to taki czas, który pozostaje mu po zaspokojeniu potrzeb organizmu, wypełnieniu obowiązków szkolnych i do­mowych, w którym może on wykonywać czynności według swego upo­dobania, związane z wypoczynkiem, rozrywką i zaspokojeniem własnych zainteresowań”. Należy jeszcze dodać, że czas wolny dziecka może być czasem wolnym zorganizowanym i czasem wolnym niezorganizowanym. Rewalidacyjne wartości sposobu spędzania czasu wolnego zależą w du­żej mierze od tego, jaką treścią jest ten czas wypełniony. Z tych też względów przygotowanie jednostek upośledzonych umysłowo do należy­tego spożytkowania czasu wolnego powinno być przedmiotem troski tak domu rodzinnego, jak i szkoły specjalnej.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!