OKAZJA DO RELAKSU

Stwarza okazję do relaksu, zapomnienia, przywracania lub oszczędzania energii psychicznej potrzebnej do pokonywania trudno­ści codziennego życia. Nawet głośne słuchanie muzyki ma walor terapeu­tyczny — wiąże się bowiem z próbami ekspresji osobowości. Podstawą do sformułowania zadań pedagoga w zakresie wykorzysty­wania środków masowego przekazu dla potrzeb integracji osób niepełno­sprawnych są wcześniejsze rozważania na temat szans kształtowania po­staw poprzez środki masowego przekazu, analiza problemów związanych z odbiorem treści przez młodzież niepełnosprawną.Istnienie dużych możliwości upowszechniania postawy akceptacji i to­lerancji wobec osób poszkodowanych na zdrowiu oraz powszechność ko­rzystania ze środków masowego przekazu przez młodzież niepełnospraw­ną stawia różnorodne zadania przed pedagogami w zależności od tego, w jakiej instytucji i z jaką grupą dzieci i młodzieży pracują.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!