NIEKTÓRE AKCJE

W tym celu niektóre akcje drużyn harcerskich przetartego Szlaku Przeprowadzali łącznie z innymi drużynami har­cerskimi. Starano się też włączyć młodzież upośledzoną umysłowo do róż­nych akcji prac społecznych razem z uczniami szkół normalnych, czy też na imprezy ogolnoszkolne, wycieczki lub zorganizować wspólne wyjście .Uogólniając analizę materiału empirycznego z punktu widzenia mo­żliwości spędzania czasu wolnego przez upośledzonych umysłowo w in- egracji z normalnymi, stwierdzić można jednak, że realizacja tej zasady na tym odcinku pracy rehabilitacyjnej była w badanych szkołach bar­dzo słaba. Szkoły internatowe, jak i eksternatowe, wkładały dużo wy­siłku, by dobrze, tj. kształcąco, zorganizować uczniom czas wolny, lecz było to niestety przeważnie bez możliwości kontaktowania się z dziećmi normalnymi. Biorąc ten fakt pod uwagę oraz duże wartości wychowania integracyjnego w zakresie spędzania czasu wolnego, można sformułować szereg wniosków i postulatów oraz zadań dla pedagoga specjalnego na tym odcinku pracy rehabilitacyjnej.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!