NAJWIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

Największe możliwości udziału w pracach różnych kół zainteresowań prowadzonych w ramach zajęć pozalekcyjnych i w pracach różnych or­ganizacji szkolnych mieli uczniowie szkół internatowych i dochodzący z domu do szkół eksternatowych oraz klas; specjalnych. Znikome nato­miast szanse mają dojeżdżający do szkół i klas specjalnych. Bardzo skromny udział uczniów dojeżdżających w tych ciekawych i interesujących formach spędzania czasu wolnego nie był spowodowany brakiem zainteresowania z ich strony działalnością kół zainteresowań, pracą organizacji szkolnych czy też innych zajęć pozaszkolnych. Przy^ czyny tego stanu rzeczy były bardzo obiektywne. Wszelka bowiem dzia­łalność pozalekcyjna szkoły i organizacji szkolnych organizowana jest po lekcjach, w godzinach popołudniowych, kiedy to dzieci dojeżdżające śpie­szą do pociągu lub autobusu.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!